Flora of Zambia: Utilities: List of species vernacular names

Click on a letter below to take you to the first species whose name begins with that letter.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
African breadfruit (English: Zambia)
African Chilli (English: Zambia)
African mangosteen (English: Zambia)
African Pepper (English: Zambia)

B
Baobab (English: Zambia)
Barbados Lily (English: Zambia) (Cultivated species)
Black arum (English: Zambia)
Bukuza (Ila)
Bush yam (English: Zambia)
Bwazi (Tonga: Zambia)

C
Canary Creeper (English: Zambia)
Cape Gooseberry (English: Zambia)
Cesa (Kunda)
Chikubo (Luvale)
Chinese water chestnut (English: Zambia)
Christmas flower (English: Zambia)
Cibale (Bemba)
Cibangalala (Bemba)
Cibangalume (Bemba)
Cibangalume (Nyanja)
Cibobo (Bemba)
Cifuku (Bemba)
Cifuku (Nyanja)
Cihoyoka (Nkoya)
Cikunyu (Bemba)
Cikuyu (Lunda)
Cilemba (Bemba)
Cilemba (Kunda)
Cilembalemba (Kaonde)
Cilembela (Ila)
Cilembela (Lenje)
Cilembela (Tonga: Zambia)
Cilenga (Nyanja)
Cimbuji (Kaonde)
Cimpakwa (Bemba)
Cimpakwe (Bemba)
Cipundu (Nyanja)
Cisofu (Bemba)
Cisoka (Lozi)
Citaba-taba (Lunda)
Citabataba-cikolo (Lamba)
Citawa-tawa (Lamba)
Citowe (Nyanja)
Citulu (Soli)
Ciwowo (Lenje)
Crown-fruited fig (English: Zambia)

D
Dwarf fig (English: Zambia)

F
False baobab (English: Zambia)
False cape fig (English: Zambia)
Fibale (Bemba)
Fischer’s figtree (English: Zambia)
Flame lily (English: Zambia)
Flat-crowned albizia (English: Zambia)
Forest figtree (English: Zambia)
Forest sandpaper figtree (English: Zambia)

G
Giant Devil’s Fig (English: Zambia)
Giant-leaved fig (English: Zambia)

H
Hairy rock fig (English: Zambia)

I
Ibbuyu (Tonga: Zambia)
Iconi (Bemba)
Isunde (Lozi)
Itala dawikulukulu (Lunda)
Ituntu (Bemba)

J
Japanese Gooseberry (English: Zambia)
Jelemani (Nyanja)

K
Kabaka-kachulu (Lunda)
Kabalabala (Kaonde)
Kabanzi-banzi (Kaonde)
Kabanzi-banzi (Lunda)
Kabesya (Tumbuka)
Kabunga (Bemba)
Kabunga (Lenje)
Kabunga (Nyanja)
Kabungu (Lunda)
Kacele (Nyanja)
Kacele (Nyanja)
Kacele (Nyanja)
Kacenje (Soli)
Kacere (Nyanja)
Kafifi (Bemba)
Kafumwe (Bemba)
Kahuma (Tonga: Zambia)
Kakoma (Nyanja)
Kakubi (Lunda)
Kakunka (Lenje)
Kakuyu (Tonga: Zambia)
Kakwete (Bemba)
Kalendensyi (Kaonde)
Kalendensyi (Lunda)
Kamba dacihamba (Lunda)
Kampombwe (Bemba)
Kamponi (Bemba)
Kamponi (Nyanja)
Kamponi (Tonga: Zambia)
Kansanyiña (Lunda)
Kanya-nguni (Bemba)
Kanyanguni (Bemba)
Kanyanguni (Bemba)
Kapapi (Nyanja)
Kapempe (Lunda)
Kapwipu (Lunda)
Kasabusi (Lunda)
Kasabwa (Bemba)
Kasabwa (Lamba)
Kasekete (Bemba)
Kasela (Lunda)
Kaseliseli (Lunda)
Kasemembe (Bemba)
Kasengele lubute (Bemba)
Kasokolowe (Nyanja)
Katoci (Lunda)
Katozyi (Lunda)
Katumbi (Bemba)
Katunya (Lunda)
Katunya (Luvale)
Kauju (Nyanja)
Kaweza (Lunda)
Kawizi (Tonga: Zambia)
Kombe (Kunda)
Kwikala-nkanga (Lenje)

L
Luko (Bemba)
Luko (Lunda)
Lukwe (Ila)
Lukwe (Lenje)
Lukwe (Nyanja)
Lundu (Lozi)
Lundundu (Lozi)

M
Mabele (the fruit) (Bemba)
Manyanja (Ila)
Manyanja ()
Manyanja (Tonga: Zambia)
Manyanzya ()
Masyinge (Bemba)
Mbangozi (Nyanja)
Mgoza (Nyanja)
Mgoza (Nyanja)
Mikaanga ()
Minyanja (Lenje)
Mkula (Nyanja)
Mkundi (Nyanja)
Mkuyu (Nyanja)
Mlele (Nyanja)
Mlulu (Nyanja)
Mofu (Bemba)
Mofu (Kaonde)
Mofu (Lunda)
Mofwe (Bemba)
Monkey Thorn (English: Zambia)
Mountain rock fig (English: Zambia)
Mpala-kabatila (Kunda)
Mpala-kaumbu (Kunda)
Mpandala (Bemba)
Mpasa (Bemba)
Mpasa (Kaonde)
Msansale (Nyanja)
Msenga (Nyanja)
Msolo (Nyanja)
Mtawa (Nyanja)
Mtondo (Nyanja)
Mtowa (Nyanja)
Mtundu (Nyanja)
Mu-/Kapempe (Bemba)
Mubako (Lozi)
Mubale (Bemba)
Mubanse (Bemba)
Mubanse (Kaonde)
Mubobo (Lamba)
Mubomba (Kaonde)
Mubomba (Lamba)
Mubomba (Lunda)
Mubombo (Ila)
Mubombo (Lamba)
Mubombo (Lunda)
Mubombo (Lunda)
Mubombo (Lozi)
Mubombo (Nyanja)
Mubombo (Nyanja)
Mubombo (Tonga: Zambia)
Mubungubungu (Tonga: Zambia)
Mubuyu (Nyanja)
Mubwilili (Bemba)
Mucaba (Lozi)
Mudansefu (Lunda)
Mudi (Lunda)
Mufufuma (Ila)
Mufundansofu (Bemba)
Mufungu (Bemba)
Mufuñu (Lunda)
Mugooni (Tonga: Zambia)
Muguswi (Tonga: Zambia)
Muhonzo (Lozi)
Muhuma (Ila)
Mujansefu (Tonga: Zambia)
Mukasa (Lozi)

m
mukenge (Lozi)

M
Mukole (Bemba)
Mukomba (Ila)
Mukongolo (Bemba)
Mukongolo (Bemba)
Mukongolo (Nyanja)
Mukongolo (Nyanja)
Mukongolo (Nyanja)
Mukongolo (Tumbuka)
Mukosa (Tonga: Zambia)
Mukose (Tonga: Zambia)
Mukoso (Bemba)
Mukoso (Soli)
Mukula (Bemba)
Mukula (Kaonde)
Mukula (Lunda)
Mukula (Lunda)
Mukula (Luvale)
Mukula (Tonga: Zambia)
Mukulu-busyika (Bemba)
Mukuma (Lozi)
Mukungu (Lunda)
Mukungu (Lozi)
Mukungu (Luvale)
Mukunku (Tonga: Zambia)
Mukuñu (Lozi)
Mukunyu (Bemba)
Mukunyu (Bemba)
Mukusi (Lozi)
Mukusyi (Bemba)
Mukusyi (Kaonde)
Mukusyi (Lozi)
Mukusyi (Luvale)
Mukusyi (Tonga: Zambia)
Mukuwa (Lozi)
Mukuwe (Bemba)
Mukuyu (Bemba)
Mukuyu (Ila)
Mukuyu (Kaonde)
Mukuyu (Kaonde)
Mukuyu (Lunda)
Mukuyu (Lunda)
Mukuyu (Lozi)
Mukuyu (Lozi)
Mukuyu (Nyanja)
Mukuyu (Tonga: Zambia)
Mukwa (Ila)
Mukwa (Lozi)
Mukwe (Ila)
Mukwe (Kaonde)
Mukwe (Lozi)
Mukwe (Tonga: Zambia)
Mukwebula (Bemba)
Mulaula (Lozi)
Mulele (Soli)
Mulemba (Bemba)
Mulembela (Kaonde)
Mulende (Lunda)
Mulende (Tonga: Zambia)
Mulili (Lunda)
Mulilila (Lunda)
Mulilila (Lozi)
Mulombe (Ila)
Mulombe (Lenje)
Mulombe (Lozi)
Mulombe (Nyanja)
Mulombwa (Bemba)
Mululu (Ila)
Mululu (Lozi)
Mululu (Tonga: Zambia)
Mulumbulumbu (Lunda)
Mulumbwa (Bemba)
Mulumbwelumbwe (Kaonde)
Muluña (Lunda)
Mulunguti-wamusyitu (Bemba)
Mulya (Lozi)
Mulyansefu (Bemba)
Mumina-ngoma (Lozi)
Mumpempe (Lozi)
Mumwina (Tumbuka)
Mundenda (Nkoya)
Mundoyi (Lunda)
Muneko (Lenje)
Muneko (Lunda)
Muneko (Luvale)
Mungaza (Tonga: Zambia)
Mungindu (Tonga: Zambia)
Mungondu (Lunda)
Mungongo (Lozi)
Mungunya (Tonga: Zambia)
Muñindu (Lunda)
Munkubalala (Bemba)
Munone (Bemba)
Munone (Lunda)
Muntembwe (Ila)
Munto (Tonga: Zambia)
Mupa (Bemba)
Mupa (Lunda)
Mupaap (Bemba)
Mupaap (Kaonde)
Mupama (Lenje)
Mupanda (Tonga: Zambia)
Mupane (Bemba)
Mupane (Lozi)
Mupane (Nyanja)
Mupane (Tumbuka)
Mupane (Tonga: Zambia)
Mupapala (Lenje)
Mupapi (Bemba)
Mupata (Bemba)
Mupazupazu (Ila)
Mupepe (Lunda)
Mupopa (Lunda)
Mupopa (Lunda)
Mupopa (Lunda)
Mupuci (Lunda)
Mupuci (Luvale)
Mupula-mpako (Bemba)
Mupula-mpako (Kaonde)
Mupumena (Lozi)
Muputi (Bemba)
Muputi (Lamba)
Muputi (Lunda)
Muputi (Nkoya)
Muputu (Bemba)
Muputu (Lamba)
Muputu (Lunda)
Muputu (Nkoya)
Musaka (Bemba)
Musali (Bemba)
Musali (Bemba)
Musalya (Lunda)
Musamba (Bemba)
Musamba (Bemba)
Musamba (Bemba)
Musamba (Bemba)
Musamba (Kaonde)
Musamba (Kaonde)
Musamba (Kaonde)
Musamba (Kaonde)
Musamba (Kaonde)
Musamba (Kaonde)
Musamba (Lamba)
Musamba (Lenje)
Musamba (Lenje)
Musamba (Lenje)
Musamba (Lenje)
Musamba (Lenje)
Musamba (Lunda)
Musamba (Lunda)
Musamba (Lunda)
Musamba (Lunda)
Musamba (Lunda)
Musamba (Luvale)
Musamba (Nyanja)
Musangalwembe (Lozi)
Musangati (Bemba)
Musase (Bemba)
Musase (Lenje)
Musase (Nyanja)
Musengu (Lunda)
Musepa (Bemba)
Musepa (Bemba)
Musese wehata (Lunda)
Musesye (Bemba)
Musewe (Lozi)
Musewe (Tonga: Zambia)
Musiika (Ila)
Musiika (Tonga: Zambia)
Musika (Tonga: Zambia)
Musobo (Kaonde)
Musobo (Lunda)
Musobo (Lozi)
Musokobele (Kaonde)
Musokolowe (Bemba)
Musokolowe (Lenje)
Musole (Ila)
Musolo (Bemba)
Musolo (Tonga: Zambia)
Musompa (Bemba)
Musongwa (Bemba)
Musubo (Kaonde)
Musubo (Lunda)
Musubo (Lozi)
Musuwa (Lunda)
Muswaswa (Lunda)
Muswelele (Lunda)
Musyaka-syela (Lozi)
Musyiba-mpulu (Ila)
Musyiba-mpulu (Nkoya)
Musyibi (Lunda)
Musyibi (Lozi)
Musyibi (Luvale)
Musyiwe (Tonga: Zambia)
Mutaba (Bemba)
Mutaba (Bemba)
Mutaba (Bemba)
Mutaba (Bemba)
Mutaba (Ila)
Mutaba (Lozi)
Mutaba (Nyanja)
Mutalala (Tonga: Zambia)
Mutanga (Bemba)
Mutanga (Nyanja)
Mutata (Lunda)
Mutata (Lozi)
Mutata (Lozi)
Muteba (Lozi)
Mutitima (Tonga: Zambia)
Mutobo (Bemba)
Mutobo (Bemba)
Mutobo (Bemba)
Mutobo (Bemba)
Mutobo (Kaonde)
Mutobo (Kaonde)
Mutobo (Lunda)
Mutobo (Lunda)
Mutondo (Bemba)
Mutondo (Lenje)
Mutondo (Nyanja)
Mutondo (Tonga: Zambia)
Mutowa (Lunda)
Mutowa (Lunda)
Mutowa (Luvale)
Mutowa (Luvale)
Mutowa (Tonga: Zambia)
Mutubetube (Tonga: Zambia)
Mutubila (Soli)
Mutuntami (Lunda)
Mutuya (Lunda)
Mutuya (Lozi)
Mutuyu (Lunda)
Mutuyu (Lozi)
Muunga (Lozi)
Muunga (Tonga: Zambia)
Muuyu (Lenje)
Muuyu (Lozi)
Muvuka (Lunda)
Muwidiwidi (Soli)
Muwombo (Bemba)
Muwombo (Bemba)
Muwombo (Ila)
Muwombo (Lamba)
Muwombo (Lamba)
Muwombo (Lunda)
Muwombo (Lunda)
Muwombo (Lunda)
Muwombo (Lunda)
Muwombo (Lunda)
Muwombo (Lozi)
Muwombo (Nyanja)
Muwombo (Nyanja)
Muwombo (Nyanja)
Muwombo (Nyanja)
Muwombo (Nyanja)
Muwombo (Tonga: Zambia)
Muwombo (Tonga: Zambia)
Muwombo (Tonga: Zambia)
Muzaule (Lozi)
Muzwamulowa (Lenje)
Mvumu (Nyanja)
Mwaani (Lozi)
Mwaani (Tonga: Zambia)
Mwamba (Bemba)
Mwamba (Bemba)
Mwamba (Lenje)
Mwanda (Lunda)
Mwande (Lunda)
Mwande (Lozi)
Mwanza (Ila)
Mwanza (Lozi)
Mweemwe (Bemba)
Mweemwe (Lenje)
Mwelele (Bemba)
Mwelikano (Bemba)
Mwena (Nyanja)
Mwenge (Bemba)
Mwengele (Bemba)
Mwihangwe (Tonga: Zambia)
Mwikalankanga (Lozi)
Mwinebala (Bemba)
Mzanga (Nyanja)

N
Nabubale (Bemba)
Namulomo ()
Natal fig (English: Zambia)
Ndale (Bemba)
Ndale (Lenje)
Ndale (Nyanja)
Ndawo (Nyanja)
Ngalati (Bemba)
Ngalati (Kaonde)
Ngalati (Lenje)
Nkanga (Bemba)
Nkondempanga (Bemba)
Nkondeshakakolwe (Bemba)
Nsambe (Nyanja)
Nsambe (Nyanja)

P
Palibe kantu (‘no problem’) (Nyanja)
Palibe kantu (‘no problem’) (Nyanja)
Papyrus (English: Zambia)

R
Red-leaved rock fig (English: Zambia)

S
Sangalwendo (Lenje)
Schmitz’s Cycad (English: Zambia)
Sekwa (Ila)
Sekwa ()
Sekwa (Tonga: Zambia)
Sikama (Lozi)
Sikuluwi (Lozi)
Sikwizi (Lozi)
Silverleaf desmodium (English: Zambia)
Snake bean (English: Zambia)
Stuhlmann's fig (English: Zambia)
Sycomore fig (English: Zambia)

T
Tinamako (Bemba)
Tokwe (Tumbuka)
Tomatillo (English: Zambia)

U
Usambara fig (English: Zambia)

V
Violet tree (English: Zambia)

W
Water chestnut (English: Zambia)
Wooden banana (English: Zambia)

514 names found

Copyright: Mike Bingham, Annette Willemen, Bart Wursten, Petra Ballings and Mark Hyde, 2011-22

Bingham, M.G., Willemen, A., Wursten, B.T., Ballings, P. and Hyde, M.A. (2022). Flora of Zambia: Utilities: List of species vernacular names.
https://www.zambiaflora.com/speciesdata/utilities/utility-vernac-species.php, retrieved 20 May 2022

Site software last modified: 27 March 2018 6:39pm
Terms of use